Skånetrafiken

Hur man skapar sympati för något som bara ska fungera

Skånetrafiken hade ID som huvudbyrå för sin marknadskommunikation från 2004–2014. Under denna period hade man en resandeökning med 50 procent. Här är några exempel på kampanjer och projekt som vi har genomfört för Skånetrafiken.

Ha en strategisk kärna

I nära samarbete med Skånetrafiken genomförde vi ett omfattande strategiskt projekt som resulterade i tre tunga dokument: varumärkesplattform, kommunikationsplattform samt guide för kundbemötande.

För att den här typen av dokument ska ha något verkligt värde krävs ju att de även omsätts i praktiken – och kommunikationsplattformen fungerade som en bibel för kommunikationsinsatserna under hela den period som vi samarbetade med Skånetrafiken. 

Gör resenärerna delaktiga

En kampanj med målgruppen gymnasister och studenter. Målet var att visa engagemang från Skånetrafiken i egenskap av samhällsaktör och att bjuda in till delaktighet. Omkring 5 000 bidrag skickades in via kampanjsajten och det vinnande förslaget från Mikael Ohlsson förverkligades genom 10 regionbussar som rullade runt på de skånska vägarna under 4 veckor.

Belys kollektivtrafikens betydelse

I Skåne har vi en betydligt mer utbyggd kollektivtrafik än på många andra håll i landet. Det minskar avståndet mellan människor, företag och organisationer och bidrar till den dynamik som finns i regionen. Men är detta något som gemene man är medveten om? Detta ville vi råda bot på med kampanjen ”se in i framtiden”.

Vinn över bilisterna

I ”Pendlarexperimentet” lät Skånetrafiken 30 000 skånska bilister provpendla gratis under två veckor. När satsningen genomfördes första gången resulterade det i 9 200 nya kunder, vilket gjorde att man med god marginal kunde räkna hem satsningen. ID skapade kampanjen som omfattade allt från dr-utskick till dagspress, utomhus och radio.

Tillför positiva värden

ID var drivande i den process som ledde fram till att varumärket Jojo lanserades 2009. Att skapa ett eget varumärke för Skånetrafikens resekort innebar flera fördelar. Här kunde vi bygga upp ett varumärke bortkopplat från försenade bussar och överfulla tåg och istället laddat med nya, positiva värden. Kommunikationen för Jojo har ända sedan starten byggt på ledorden smart, enkelt och underhållande.

Relaterat / mer från kunden

Vill du veta mer?