Ann-Josie Down

Ann-Josie Down, Art director

Ann-Josie Down är analytisk och kommunikativ och ger sig inte förrän hon har fått fram all information som behövs för att kunna göra ett fullödigt arbete. Målet är alltid en form som bär budskapet och som aktivt bidrar till att påverka mottagaren. Ann-Josie är på en gång snabb och strategisk och gillar kundkontakt. Och så samlar hon på intryck, eftersom hon menar att allt kan bidra till att göra nästa lösning bättre, effektivare och slagkraftigare.

Ladda ner CV

Några projekt som Ann-Josie Down medverkat i

Från fastighets­byggare till samhälls­utvecklare

Skanska

Från fastighets­byggare till samhälls­utvecklare