Lotte Hoflund

Lotte Hoflund, Account director and owner

Lotte Hoflund är en problemlösare. Allra mest tickar hon när hon får använda många sidor av sin kunskap och erfarenhet på samma gång. Hennes största styrka ligger i förmågan att hålla ihop den process som börjar med att identifiera problemet, utveckla en strategi för hur det ska hanteras och ett koncept för kommunikationen och som sedan slutar i produktion och genomförande av kampanjen.

Ladda ner CV

Några projekt som Lotte Hoflund medverkat i

Från fastighets­byggare till samhälls­utvecklare

Skanska

Från fastighets­byggare till samhälls­utvecklare