Uppstart och Tillväxt i nya kläder

Tillväxt Malmö är ett nytt samarbete mellan Uppstart Malmö, Malmö stad och Malmö högskola. Syftet är att med enade krafter från både näringsliv, samhälle och forskning hjälpa företag i regionen att växa och därigenom få fler människor i arbete. ID har hjälpt till att formge och formulera erbjudandena för både Tillväxt Malmö, som vänder sig till företag med minst fem anställda, och det sedan tidigare etablera Uppstart Malmö, som vänder sig till nystartade företag. Ta en titt på tillvaxtmalmo.se och uppstartmalmo.se